ޒިޔާނާ ޢަބްދުލް މަޖީދު

ފަރެސްއަވަށް. ތިބުރޯޒުގެ / ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email