އަޙުމަދު އިމްތިޔާޒް

މާތޮޑާއަވަށް. ގާރޑަންވިލާ / ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ ރަށު ކައުންސިލް ރައީސްކަމަށް
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email