ޢަބްދުﷲ ޝިޔާމް އާދަމް

އުޖުލާ / ޅ. ހިންނަވަރު
ޅ. ހިންނަވަރު ރަށު ކައުންސިލް ރައީސްކަމަށް
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email