ބަޝީރާ ޢަބްދުލް މުޙްސިން

ފިނިހިޔާގެ / ޅ. އޮޅުވެލިފުށި
ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email