އަޙްމަދު ނިޔާޒު

ފިޔާތޮށިގެ / ޅ. އޮޅުވެލިފުށި
ޅ. އޮޅުވެލިފުށި ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email