އަޙްމަދު އަބްސަލް ޔޫސުފް

ގަހާކޯޅި / ކ. ހިންމަފުށި
ކ. ހިންމަފުށި ރަށު ކައުންސިލް ރައީސްކަމަށް
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email