އަޙްމަދު ޤާސިމް

އިރުމަތީގެ / އދ. ދިގުރަށް
އދ. ދިގުރަށް ރަށު ކައުންސިލް އާންމު މެމްބަރު ކަމަށް
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email