ޝާއިޒާ ޢަބްދުލްވާޙިދު

ދާރުއްސަލާމް / ދ. ކުޑަހުވަދޫ
ދ. ކުޑަހުވަދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email