އަލްހާން ފަހްމީ

މ. ފިނިވާގެ 2 ނަންބަރުބައި / މާލެ
މޭޔަރުކަމަށް

ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް އަލްހާން ނުކުންނެވީ ޑީއާރުޕީ އިންނެވެ. ޑީއާރުޕީގެ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވައިގެން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ވެސް ވަދެވަޑައިގަތެވެ. ސަތާރަވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަލްހާން ތަމްސީލް ކުރެއްވީ އައްޑޫ ފޭދޫ ދާއިރާއެވެ. އޭގެ ފަހުން އެމްޑީޕީއާއި، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި، ޕީޕީއެމްގައި ވެސް އަލްހާން މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. އަލްހާން މިއަދު ގަބޫލު ކުރައްވާ ގޮތުގައި މިއިން އެއްވެސް ޕާޓީއެއްގައި ރާއްޖޭގެ ކަންކަން އިސްލާހު ކުރުމުގެ ނިޔަތެއް ނެތެވެ. މި ވިސްނުމުގައި މާލޭގެ މޭޔަރު ކަމަށް އަލްހާން ނުކުންނަވަނީ އަމިއްލަ ގޮތުންނެވެ.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email