މުުހައްމަދު ޠާރިޤް އަހްމަދު

ދަޑިމަގު ނެރުޅު, ޏ. ފުވައްމުލައް
މޭޔަރުކަމަށް

ޠާރިޤްއަކީ ތައުލީމީ ދާއިރާގައި ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެކެވެ. ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޕޮލިސީ ޕްލޭނިން ޔުނިޓްގެ ވެރިޔެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. 2014 އިން 2018 އަށް އޭނާ ހުންނެވީ ފެނަކަގެ ފުވައްމުލައް ބްރާންޗްގެ މެނޭޖަރުގެ މަގާމެވެ. ސިޓީގެ މޭޔަރުގެ މަގާމަށް ޠާރިގް ނުކުންނަވަނީ ރަށް ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ލިބިވަޑައިގެންނެވެ.

ވައުދުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް ކުރުކޮށް

1. ފަތުރުވެރިކަމުގެ ގޮތުގައި ފުވައްމުލަކުގެ ޑައިވިން ޕޮއިންޓްއާއި ކުޅިޗަސްބިންތައް އިޝްތިހާރު ކުރުން

2. ދިވެހި ފަތުރުވެރިކަން ތައާރަފްކޮށް ދިވެހިން އެ ސިޓީގައި ތިބެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން

3. ދަނޑުވެރިކަން ސްޕެޝަލައިޒްކޮށް، ޚާއްސަ ބާވަތްތަކަކަށް އަމާޒުކުރުން

4. މަސްވެރިން ބާނާ މަސް ގަންނަން ކޯޕަރޭޓިވްއެއް އުފެއްދުން

5. އައިޓީ އަދި އެޑިއުކޭޝަން ހަބްއެއްގެ ގޮތުގައި ފުވައްމުލައް ތަރައްގީ ކުރުން

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email