ފާޠިމަތު ޢަބްދުލް ނާޞިރު

ނައިޓްރޯޒް / ހއ. ބާރަށް
ގދ. ފިޔޯރީ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email