ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް ޢަބްދުލްފައްތާޙު

ވެޔޮދޮށުގެ / ތ. ވޭމަންޑޫ
ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސްކަމަށް
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email