ޝުނާނާ އިދުރީސް

ކަންމަތީއިރުމަތީގެ / ބ. ތުޅާދޫ
ބ. ތުޅާދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email