ޢާޠިރާ އިބްރާހީމް

ގޯލްޑްހައުސް / ބ. ގޮއިދޫ
ބ. ގޮއިދޫ ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email