ޝަޒިއްޔާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު (ކާބޭޢަފޫރުގެ ޝަޒިއްޔާ)

ޗާލީ / މ. މަޑުއްވަރި
މ. މަޑުއްވަރި ރަށު ކައުންސިލް އަންހެން މެމްބަރު ކަމަށް
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Email